Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in /home/samdamma/public_html/princesstraveller.gpro.ro/library/Zend/Session.php on line 219

Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in /home/samdamma/public_html/princesstraveller.gpro.ro/library/Zend/Session.php on line 219

Regulament Tombola

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE CU PREMII  - “ Tombola Princess !”
Perioada de desfasurare a promotiei: 3 - 24 decembrie 2014 


Art. 1 – Organizatorii si Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale

1.1 Organizatorul campaniei promotionale cu premii “Tombola Princess!” (denumita in continuare „Promotia”) este SC GPRO& Brands SRL („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Baia Mare, str. Str. Branduselor nr.75, 430066 Baia Mare, MM- RO, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J24 /26 /2011, cod fiscal RO 27907851, cont bancar nr. IBAN RO34 BUCU 1042 2335 3902 0RON deschis la Alpha Bank, Sucursala Baia Mare, reprezentata de Ciprian Falaus, in calitate de Mandatar. Campania se desfasoara in parteneriat cu S.C. ROMANIA HYPERMARCHE S.A., cu sediul in Bucuresti, sector 3, Sos. Dudesti – Pantelimon, nr. 73 – 75, spatiul S1, in incinta Cora Pantelimon, avand numarul de ordine la Registrul ComerĊ£ului Bucuresti J40/38/2002 si C.U.I. 14374293, capital social subscris si varsat de 82.455.677,40 lei, cont bancar nr. RO29RZBR0000060003048969 deschis la Raiffeisen Bank – SMB, avand numar de operator de date personale 2705 (,,Partenerul’’), 
Tombola se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.
1.2 Prin participarea la acesta tombola, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantilor de a se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament

Art. 2 - Durata si locul de desfasurare a Promotiei

2.1. Promotia este organizata de catre SC GPRO& Brands SRL  si se desfasoara, in magazinele  CORA , enumerate mai jos:

In magazinele CORA Alexandriei, CORA Bacau, CORA Cluj, CORA Pantelimon, CORA Lujerului, CORA Sun Plaza produsele din gama Princess Traveller sunt prezente la raft.
In magazinele CORA Baia-Mare, CORA City Park Constanta, CORA Bratianu Constanta, CORA Drobeta, CORA Ploiesti, produsele din gama Princess Traveller  nu sunt prezente la raft si sunt disponibile doar la comanda.

 

Nr.crt Lant Judet Magazin Adresa Magazin
1 Cora Bacau Cora Bacau Strada Milcov, nr. 2-4, Bacau
2 Cora Bucuresti Cora Alexandriei Soseaua Alexandriei, nr. 152, Sector 5, Bucuresti
3 Cora Arad Cora Arad Calea Aurel Vlaicu, Nr. 225 - 235,310451 (in incinta Galleria Shopping Center), Arad
4 Cora Maramures Cora Baia Mare Strada Victoriei, nr. 73, Baia Mare
5 Cora Cluj Cora Cluj-Napoca Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 142, Cluj-Napoca
6 Cora Constanta Cora Constanta Bulevardul Alexandru Lapusneanu, nr. 116C, Constanta - Citty Park
7 Cora Mehedinti Cora Drobeta Strada Constructorilor, nr. 1, intrare din Bd-ul Mihai Viteazu, langa Stadionul municipal, Drobeta
8 Cora Bucuresti Cora Lujerului Bulevardul Iuliu Maniu nr. 19, Sector 6, Bucuresti
9 Cora Bucuresti Cora Pantelimon Soseaua Vergului, nr. 20, sector 2, Bucuresti
10 Cora Bucuresti Cora Sun Plaza Calea Vacaresti nr. 391, sector 4, Bucuresti
11 Cora Prahova Cora Ploiesti Strada Calomfirescu, nr. 2, Ploiesti
12 Cora Constanta Cora Constanta 2 Strada Cumpenei, nr. 2, Constanta

 

2.2 .Promotia va incepe pe data de 3 decembrie 2014 , si va dura pana la 24 decembrie 2014  inclusiv.
2.3 Premiile se vor acorda in limita stocului disponibil pe intreaga durata a promotiei si in intervalul orar conform cu programul CORA.

Art. 3 -  Regulamentul oficial al Promotiei

3.1    Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
•    in format electronic, prin accesarea www.princesstraveller.ro si www.cora.ro. De asemenea, pentru mai multe informatii se poate contacta oricand organizatorul la  numarul de telefon 037.276.7405, sau e-mail: luiza.dragomir@gpro.ro. 
•    La Serviciul Clientii  – din fiecare magazin CORA.
•    Organizatorul  isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Promotiei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/ completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-www.princesstraveller.ro si www.cora.ro. inainte ca acestea sa devina aplicabile.

Art. 4 - Dreptul de participare

4.1.    Se pot inscrie in vederea participarii la Promotie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania, care la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani.
4.2.    Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane: 
•    anga¬jatii companiei si ai distribuitorilor acesteia, angajatii Cora.
•    angajatii oricaror companii  implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei.
De asemenea,  rudele de gradul 1 si 2 ale angajatilor mentionati mai sus precum si sotia/sotul acestora, nu au dreptul de a participa la Promotie. 

Art. 5 – Produsele participante 

5.1.    Prin Produse Participante se vor intelege urmatoarele produse comercializate de catre Organizator in magazinele Cora : 

-    Troler San Francisco S Antracit_cantar digital incorporat EAN 8718448010964
-    Troler San Francisco M antracit_cantar digital incorporat EAN 8718448010971
-    Troler San Francisco L antracit_cantar digital incorporat  EAN  8718448010988
-    Troler Rhodos S albastru EAN 8718448011107
-    Troler Rhodos M albastru EAN 8718448011114
-    Troler Rhodos L albastru EAN 8718448011121
-    Troler Barcelona S albastru EAN 8718448015969
-    Troler Barcelona M albastru EAN 8718448015976
-    Troler Barcelona L albastru EAN 8718448015983

Dupa data incheierii campaniei promotionale, produsele participante descrise mai sus isi pierd calitatea de a conferi premii, Organizatorii nemaiavand nicio responsabilitate si nemai asumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii campaniei promotionale.

Art. 6 – Premiile Promotiei

6.1.    In cadrul Promotiei se va acorda  un premiu prin tragere la sorti, in data de  15 ianuarie 2015 . 
Tragerea la sorti va avea loc la sediul GPRO&Brands, in prezenta a doi martori , conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos, premiul constand in :
intr-o excursie de 3 zile (4 nopti), in afara sezonului,  pentru doua persoane, la Hotel Princess Bergfrienden, Seefeld-Tyrol,Austria, in perioada iarna/vara 2015 si include micul dejun si biletul de avion din Romania in Austra si retur.

GPRO&Brands SRL, alaturi de castigator, vor stabilii  impreuna perioada excursiei, care se  va desfasura  la alegere, intr-una din urmatoarele perioade:
-    de la 8 martie 2015 pana la  01 mai 2015
-    de la 22 mai 2015 pana la 4 iulie 2015
-    de la 30 august 2015 pana la 1 octombrie 2015

Premiul prezentei  Tombole nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia ori cu un alt bun sau Serviciu.

 

Premiu Cantitate Valoare comerciala lei (fara TVA)/premiu Valoare comerciala lei (fara TVA)
O excursie de 4 zile (3 nopti), in afara sezonului,  pentru doua persoane, la Hotel Princess Bergfrienden, Seefeld-Tyrol,Austria, in perioada iarna/vara 2015 si include micul dejun.  1 4500 4500

 

6.2. Premiile se vor acorda conform conditiilor descrise in Art 7.
6.3. Valoarea totala estimata a premiilor este de 4500 lei (fara TVA)
6.4. Nu se poate acorda contravaloarea in bani a premiului castigat in cadrul prezentei Promotii, respectiv nu se poate schimba premiul oferit in cadrul prezentei Promotii.

Art. 7 – Mecanismul desfasurarii Promotiei

7.1. Conditii privind inscrierea valabila in Promotie 
7.1.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Promotie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
(1)    Participantul  trebuie sa fie eligibil pentru participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
(2)    Pentru a se inscrie in Promotie Participantul trebuie sa urmeze urmatorii pasi:

Participantul trebuie sa achizitioneze din magazin CORA cel putin un produs din gama Princess Traveller  dintre cele enumerate in Art 5.1,  a prezentului Regulament,

Participantul pastreaza bonul de casa, pe care trebuie sa il prezinte la ridicarea premiului  si indeplineste toate conditiile acestui document.
 Pentru a fi inscris in tombola, fiecare participant trebuie sa completeze cu datele personale  talonul gasit in interiorul  produselor participante sau la Serviciu Clienti  din magazinele Cora . Dupa completare talonul  se va introduce in urna special amenajata  care se gaseste la Serviciu Clienti din cadrul magazinelor participante.
 Pentru a participa , datele inscrise pe talon trebuie sa fie corecte si toate rubricile completate.

Participantul trebuie sa pastreze intact, nedeteriorat si nemodificat, bonul fiscal/factura fiscala al carui numar a fost inscris in promotie, pentru validare, in cazul in care este desemnat castigator in cadrul tragerii la sorti.

(3)    Inscrierea participantilor la Tombola se va face exclusiv in perioada Promotiei mentionata la Art. 7.2.1 de mai jos;
Participantul va folosi pentru inscriere un talon gasit in interiorul produsului achizitionat sau primit de la Serviciu Clienti in urma achizitionarii unui produs participant la promotie. 

Participantul va introduce in urna special amenajata la Serviciu Clienti talonul completat cu urmatoarele  date personale (nume/prenume, e-mail, numar de telefon mobil valid, Localitate/Judet, varsta, profesia, data nasterii) si numar bon/factura fiscala.

7.2.    Modalitatea de inscriere in Promotie 
7.2.1.     Participantii se pot inscrie in Promotie oricand, incepand cu data de 3 decembrie 2014  si pana la data de 24 decembrie 2014  inclusiv.

Participantii vor depune taloanele completate in urna special amenajata la Serviciu Clienti in perioada 3 - 24  decembrie 2014   ,in urma achizitionarii a oricaror produse participante la promotie dintre cele enumerate la Art 5.1., din oricare dintre magazinele CORA enumerate in Art 2.1 a prezentului Regulament.

Participantii la promotie trebuie sa pastreze bonul fiscal/factura fiscala al carui numar a fost inscris in Promotie, integral, nealterat, nemodificat si in original, pentru validarea ulterioara a premiului.

7.3.    Desemnarea castigatorilor
7.3.1    .Premiul acordat prin tragere la sorti, descris la Art 6.1. se va acorda dupa cum urmeaza:
7.3.2.1. In data de 15 ianuarie 2015  , va avea loc  tragerea la sorti, dintre toate taloanele valide, inscrise in perioada Promotiei.
7.3.2.2. Tragerea la sorti pentru desemnarea castigatorului  se va  efectua in prezenta  a doi martori si a unui notar/ avocat si va avea loc la sediul GPRO&Brands.
7.3.2.3. In cadrul tragerii la sorti, se va desemna catigatorul premiului constand intr-o excursie de 3 zile (4 nopti), in afara sezonului, pentru doua persoane, la Hotel Princess Bergfrienden, Seefeld-Tyrol,Austria, in periada iarna/vara 2015 si include micul dejun.Transpotul cu avionul este asigurat de catre organizator.  
7.3.2.4 In cazul in care talonul de tombola nu este completat corect, cu toate datele obligatorii (lizibile), se va extrage un alt castigator, pana la extragerea unui talon de tombola completat corect si lizibil. 
De asemenea se vor extrage si 2 rezerve.

Participantii la promotie trebuie sa pastreze bonul fiscal/factura fiscala in original, intact, nemodificat si nealterat, continand numarul de bon fiscal/factura fiscala inscris in Promotie si extras in cadrul tragerii la sorti, pentru validarea ulterioara a premiului, in cazul in care sunt desemnati castigatori.

7.4. Validarea castigurilor.  Publicarea castigatorilor.  
7.4.1. Ulterior publicarii castigatorilor Promotiei, potrivit mecanismelor de selectie descrise mai sus, Organizatorul va proceda la validarea castigului, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Promotie, precum si modul de desfasurare a acesteia. 
Organizatorul poate solicita oricarui Participant furnizarea oricarui bon fiscal/factura fiscala, continand orice numar de bon fiscal/factura fiscala introdus de respectivul participant in promotie.
Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Promotiei, este necesara indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii:
(1)    Participantul are dreptul de a se inscrie in Promotie, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
(2)    Inscrierea in Promotie sa se realizeze conform modalitatii de inscriere prevazute la Art. 7 de mai sus;
(3)    Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 7. de mai sus; 
Participantul va asigura integritatea bonului fiscal/facturii fiscale al carui numar a fost inscris in promotie si va pastra bonul fiscal/factura fiscala pe care este inscris numarul inscris in promotie, original, fiind in mod expres prevazut ca deteriorarea in orice mod va conduce la invalidarea castigului si, prin urmare, la imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului. Participantul care a fost desemnat castigator, va fi contactat de catre Organizator, pe 31 ianuarie 2015, fie telefonic in intervalul orar 9:00 – 18:00 luni-vineri, fie pe e-mail si pe pagina de facebook  a organizatorului, Princess Traveller.
In situatia in care castigatorul nu raspunde si nu poate fi gasit  timp de 15 zile de la contactarea de catre organizator, pentru a intra in posesia premiului, va avea loc o noua tragere la sorti, pentru desemnarea altui castigator.

In situatia in care participantul desemnat castigator nu raspunde la telefon, are telefonul inchis, nu se afla in aria de acoperire, are telefonul ocupat, are telefonul deranjat sau orice alta situatie neprevazuta ce nu poate fi imputata Organizatorului, acesta din urma va trece la invalidarea respectivului castigator si la validarea rezervelor, respectand aceeasi procedura. In cadrul convorbirii telefonice, castigatorul extras in cadrul tragerii la sorti va fi informat cu privire la modalitatea de validare si intrare in posesie a premiului.
  
7.4.2. Daca un participant este considerat suspect, sau ca a incercat sa fraudeze sistemul, prin completarea unui numar mare de taloane  sau prezentarea de bonuri fiscale/facturi fiscale (instant), poate fi supus unei verificari suplimentare, de catre Organizator, in cadrul careia i se va putea cere sa prezinte toate bonurile fiscale/facturile fiscale ale caror numere le-a introdus pana in acel moment. Refuzul participantilor de a prezenta toate bonurile fiscale/facturile fiscale ale caror numere au fost introduse pana in acel moment, duce la invalidarea acestora si neacordarea premiului, daca este cazul. Fraudele care intrunesc elementele constitutive ale unor fapte penale vor fi sesizate organelor competente.


7.5. Descrierea si intrarea in posesia premiilor  
7.5.1. In cadrul Promotiei se va  acorda un singur premiu pentru toate magazinele participante, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai sus , in valoare estimata neta de 4500 lei (fara taxe incluse).

7.5.1.1. Inscrierea este valida daca talonul de participare este completat cu toate datele personale cerute.
Castigatorul trebuie sa se prezinte cu bonul de casa cu care a facut achizitia produsului Princess Traveller in magazinul CORA ALEXANDRIEI din BUCURESTI pentru a i se inmana premiul.
Premiul de la tombola va fi revendicat in termen de 15 zile de la data anuntarii castigatorului.                   De asemenea, castigatorul va fi contactat – pe e-mail sau telefon – pentru a stabili de comun acord modalitatea prin care doreste sa intre in posesia premiului. Castigatorul premiului va trebui sa confirme acceptarea premiului in maxim 15 zile din momentul in care a fost anuntat ca este castigator. Castigatorul va intra in posesia premiului in baza actului de identitate, a prezentarii bonului de casa care dovedeste achizitia unui produs din gama Princess Traveller distribuit de GPRO&Brands SRL  si achizitionat din unul dintre magazinele Cora si in urma semnarii unui proces verbal predare-primire.
Castigatorul care nu va putea fi contactat telefonic pana in data de 31 ianuarie 2015 va  pierde premiul. Validarea castigatorului si modul in care aceasta tombola se organizeaza reprezinta dreptul exclusiv al organizatorului.

7.5.1.2. In cazul in care premiul nu este predat din motive independente de Organizator, aceste ramane in posesia Organizatorului. Castigatorul are dreptul de a-si revendica premiul pe cheltuiala sa, pana in data de 31 ianuarie 2015, dupa acest termen, pierzand orice drept asupra premiului castigat.
7.5.1.3. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete. 
Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioar momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

Art. 8 - Taxe si impozite

Concursul se desfasoara in acord cu prevederile legale in vigoare.
Premiul nu se acorda in bani, iar eventuale impozite vor fi retinute de organizator din premiul castigatorului, conform Legii 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, daca este cazul, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor. 

Art 9 - Informarea participantilor
Prezentul regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, fiind publicat pe adresa web www.princesstraveller.ro si www.cora.ro. De asemenea, pentru mai multe informatii se poate contacta oricand organizatorul la 037.276.7405, e-mail: luiza.dragomir@gpro.ro. 

Art 10 – Limitarea raspunderii 

1. Organizatorul si Partenerul sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii..
2. Organizatorul / Partenerul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
3.    Inregistrarile ce contin un numar de bon fiscal/factura ficala scris gresit fata de cel de pe bonul fiscal/factura fiscala.  
4.    Inregistrarile trimise in afara perioadei promotiei mentionate mai sus;
5.    Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi bon fiscal/factura fiscala. Conform prezentului regulament, premiile vor fi acordate primului participant care a introdus in urna special amenajata, talonul cu numarul de bon fiscal/factura fiscala desemnat castigator si poate face dovada posesiei acestuia;
6.    Nicio eroare in datele furnizate de catre castigator; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in promotie din cauza ilizibilitatii datelor personale inscrise; 
7.    Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului castigat; 
8.    Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in inmanarea premiilor Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator;
9.    Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.

Art. 11 - Prelucrarea datelor personale

Organizatorul concursului se obliga sa respecte drepturile tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si 
Libera circulatie a acestor date .  
Prin simpla participare la acest concurs participantii sunt de acord ca numerele lor de telefon mobil si adresele de e-mail sa intre in baza de date a organizatorului si a partenerilor agreati ai acestuia, sa fie prelucrate si folosite in viitor pentru a li se transmite noi oferte, invitatia de a participa la promotii, mesaje publicitare si de marketing.
Partenerul nu prelucreaza date cu caracter personal ale participantilor la prezenta campanie, colectand taloanele de participare exclusiv pentru a le transfera catre Organizator.

Art. 12 - Imposibilitatea ridicarii premiilor

12.1  In cazul in care castigatorul Promotiei se afla in imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

Art. 13 – Litigii

13.1     Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.
13.2     Eventualele reclamatii legate de derularea a Promotiei se pot trimite pe adresa Organizatoului  in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie. 

Art. 14 -  Alte Clauze 

14.1    Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.
14.2    Eventualele reclamatii legate de derularea Promotiei se pot trimite pe adresa Organizatoului  in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie. 
14.3    Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei.  

 

Organizator
SC GPRO & Brands SRL  

Partener
SC Romania Hypermarche SA